Spółka handlowa – jak rozliczać?

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych weszły w życie 1 marca bieżącego roku. Wprowadzone innowacje nie przez wszystkich zostały przyjęte entuzjastycznie, chociaż byli i tacy, którzy Prostą Spółkę Akcyjną uznali za atrakcyjną formę prowadzenia biznesu. Czym klasyczna spółka handlowa różni się od Prostej Spółki Akcyjnej i jak rozliczać taką działalność?

Czym jest spółka handlowa?

Szukając definicji spółki handlowej, w pierwszej kolejności natkniemy się na informacje o spółkach w ogóle, a dopiero potem dotrzemy do uszczegółowionych danych na temat poszczególnych rodzajów spółek. Spółka definiowana jest najczęściej jako rodzaj działalności gospodarczej założonej i prowadzonej przez osoby fizyczne. Działalność ta opiera się na umowie lub statucie, a jej celem jest osiągnięcie jak najwyższych zysków.

Spółki działają i rozliczają się na różnych zasadach, w zależności od tego, czy zostały założone jako spółki cywilne, czy też spółki handlowe. W literaturze możemy spotkać się też z takimi terminami, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna.

Spółka handlowa – umowa o współpracę

Spółką handlową nazywamy taki rodzaj działalności gospodarczej, gdzie owa działalność prowadzona jest przez co najmniej dwa podmioty współpracujące na podstawie stosownej umowy (umowa o współpracę). Kodeks handlowy reguluje, co może znaleźć się w takiej umowie i kto może ją zawrzeć. Poniekąd uzależnione jest to od typu spółki handlowej, ponieważ określenie spółka handlowa jest terminem ogólnym, odnoszącym się zarówno do spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, jak i komandytowo-akcyjnych. O tym ,jak prowadzić i rozliczać działalność spółki handlowej, poinformują nas księgowi, którzy zajmują się kompleksową obsługą księgową takiej działalności (zobacz księgowość Bielsko-Biała).

Spółka handlowa – jaką ją rozliczyć?

Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Wszystko zależy od tego, w jakiej formie prowadzona jest działalność gospodarcza. Przykładowo spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, nie jest inną spółką handlową i nie posiada organów zarządzających. Reprezentowana jest przez każdego ze wspólników, którzy wnoszą do spółki wkład i którzy są podatnikami podatku dochodowego. Spółka nie jest podatnikiem, więc nie składa deklaracji podatkowych – robią ro wspólnicy.

Z kolei spółkę partnerską tworzą wspólnicy, którzy chcą wykonywać wolny zawód pod własną firmą. Wspólnik nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania związane z działalnością pozostałych partnerów, ale wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie za zobowiązania niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu. Partnerzy spółki partnerskiej są podatnikami zobowiązanymi do prowadzenia właściwej ewidencji podatkowej, zwykle w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zobowiązani do rozliczania PIT są poszczególni partnerzy.

Nowy typ spółki, czyli Prosta Spółka Akcyjna, to skrzyżowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką akcyjną. Działalność ta jest podwójnie opodatkowana, czyli opodatkowany jest dochód spółki,  a także środki wypłacane jako zysk wspólny.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *