Jak rozliczyć PIT? – Zasady i terminy składania zeznań podatkowych

Podatki, mimo iż nielubiane, pozwalają na sprawne funkcjonowanie gospodarki państwa. Każda osoba uzyskująca dochody, czy to z prowadzonej działalności, czy też z pracy na etacie, musi złożyć zeznanie podatkowe. Jak rozliczyć PIT? Najlepiej terminowo. Od pewnego czasu można to zrobić drogą elektroniczna, co znacznie skróciło kolejki w urzędach skarbowych.

Jak jest cel składania zeznań podatkowych?

Zeznania podatkowe składają wszystkie osoby, które w minionym roku uzyskały przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik musi wykazać przychody – to jego obowiązek względem państwa. Jednocześnie ten sam podatnik otrzymuje uprawnienia, czyli możliwość wykazania kosztów uzyskania przychodów, straty z lat poprzednich oraz skorzystania z ulg.

Jak rozliczyć PIT? – sytuacje niejednoznaczne

Podatnik powinien złożyć zeznanie także wówczas, jeśli w roku podatkowym poniósł stratę, uzyskał przychody równe kosztom ich uzyskania czy zarobił mniej niż kwota wolna od podatku (w 2016 roku było to 3091 zł). Nie ma potrzeby składania deklaracji, jeżeli wszystkie przychody podatnika były zwolnione z opodatkowania. Jeśli jedynie ich część, deklarację należy złożyć, ale bez uwzględnienia przychodów nieopodatkowanych.

Rozliczanie przychodów z zagranicy

Uzyskiwanie przychodów jedynie z zagranicy zobowiązuje do wypełnienia deklaracji podatkowej tylko wówczas, gdy umowa międzynarodowa nakazuje podatnikowi zastosowanie do jego przychodów metody proporcjonalnego odliczenia. Jeżeli zaś umowa międzynarodowa wskazuje na metodę zwolnienia z progresją, deklaracji składać nie trzeba. Wiedza jak rozliczyć PIT przydaje się także w sytuacji, gdy poza przychodami zagranicznymi, podatnik osiąga w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu. W takim przypadku deklarację należy złożyć i uwzględnić w niej przychody z obu państw. Szczegółowych informacji na temat rozliczeń udzielają biura rachunkowe (zobacz ofertę biura eFKa).

Jak rozliczyć PIT? – terminy

Termin składania zeznania podatkowego uzależniony jest od rodzaju składanej deklaracji. Za przekroczenie terminu podatnik może zostać ukarany, zwykle karą w formie finansowej. W zależności od typu deklaracji, PIT za 2016 rok, należało rozliczyć do dnia:

  • 31 stycznia 2017 r. (PIT-16A, PIT-19A, PIT-28);
  • 28 lutego 2017 r. (PIT-40 i PIT-40A);
  • 2 maja 2017 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

Sposoby składania zeznań podatkowych

Gdzie i jak rozliczyć PIT? Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w odpowiednim okienku danego urzędu skarbowego. Możliwe jest także wysłanie go na adres urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź złożenie w formie dokumentu elektronicznego. PIT w formie elektronicznej nie wymaga weryfikacji w postaci e-podpisu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *