Rozliczenie VAT w UK – co trzeba wiedzieć?

Na podatnikach VAT spoczywają pewne obowiązki, a niedopełnienie ich może skutkować nałożeniem na firmę dotkliwych kar finansowych. Na szczęście nie każdy, kto prowadzi działalność w Wielkiej Brytanii, automatycznie staje się podatnikiem VAT. A jak wygląda rozliczenie VAT w UK w przypadku firm, które pod ten obowiązek podlegają?

Czym jest podatek VAT?

VAT to podatek od towarów i usług. Pierwszy raz taki podatek wprowadzono w 1954 roku we Francji, pomysł szybko się przyjął, a dziś VAT obowiązuje w całej Unii Europejskiej i pobierany jest na każdym kolejnym etapie sprzedaży. Można więc przyjąć, że rozpowszechnienie podatku VAT wynikało z konieczności zharmonizowania systemów podatkowych państw należących do Wspólnoty Europejskiej.

Skoro podatek VAT obowiązuje w całej UE, łatwo wywnioskować, że wprowadzono go także w Wielkiej Brytanii. Co prawda mieszkańcy Wysp Brytyjskich zdecydowali o opuszczeniu Wspólnoty Europejskiej, ale to nie oznacza, że nagle zmieniono w Anglii wszelkie przepisy dotyczące podatków. Podatek VAT nadal w Wielkiej Brytanii obowiązuje, choć konieczne było wprowadzenie zmian do przepisów dotyczących rozliczenia podatku pomiędzy Wielką Brytanią, a pozostałymi krajami Wspólnoty.

Rozliczenie VAT w UK – stawki podatku

W Wielkiej Brytanii obowiązują trzy stawki podatku VAT, ale nie w równym stopniu dotyczą wszystkich, którzy prowadzą na Wyspach własną działalność. Aby zostać podatnikiem VAT (mowa o obowiązku, nie o dobrowolnym zgłoszeniu), należy mieć więcej niż  £85 000 rocznego obrotu.

Rozliczenie VAT w UK, czyli to ile podatku należy odprowadzić do HMRC, uzależnione jest m.in. od rodzaju towarów i usług, a w przypadku rozliczeń firm – spore znaczenie ma rodzaj prowadzonej działalności i wysokość pozyskiwanego dochodu. Aktualnie wygląda to następująco: 20% – stawka podstawowa (standard rate), 5% – stawka obniżona (reduced rate) i 0% – stawka zerowa (zero rate).

Większość towarów i usług w UK opodatkowana jest stawką podstawową. Stawka obniżona ma zastosowanie w odniesieniu do gazu i prądu wykorzystywanego w gospodarstwie domowym, produktów energooszczędnych, ale również remontów domów i mieszkań oraz produktów zapewniających bezpieczeństwo dzieci, takich jak foteliki samochodowe. Z kolei stawka 0% dotyczy min. ubrań i obuwia dziecięcego, większości produktów żywieniowych czy też produktów dla osób niepełnosprawnych.

Jak rozliczyć VAT w Wielkiej Brytanii?

Rozliczanie podatku VAT to temat, który interesuje wszystkich zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezależnie od tego, czy rejestracja była obowiązkiem, czy wyborem. Podatnik musi wystawiać faktury zawierające odpowiednią dla sprzedawanych towarów i usług stawkę VAT. Oprócz tego musi sporządzać deklaracje VAT, co najczęściej odbywa się w systemie kwartalnym. W deklaracji muszą znaleźć się informacje dotyczące wartości sprzedaży i zakupów, ogólnej wartości podatku VAT do zapłaty i odliczenia oraz kwota podatku do zwrotu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *