Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe a forma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wyboru formy jej opodatkowania. Forma opodatkowania wpływa na przyszłe rozliczenia podatkowe, a szczególnie na wysokość podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego.

Można wyróżnić cztery formy opodatkowania:

  1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
  2. Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku (tzw. podatek liniowy);
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  4. Karta podatkowa.

Rozliczenia podatkowe: opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przyznawana z automatu podstawowa forma opodatkowania – nie trzeba jej zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Dochód do opodatkowania oblicza się odejmując od przychodów z działalności gospodarczej koszty ich uzyskania. Zarówno przychody, jak koszty są wykazywane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jeżeli działalność jest bardzo dochodowa, a więc roczne przychody przekraczają 1 200 000 euro, konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zaliczki na podatek wpłacane są miesięczne bądź w określonych przypadkach kwartalnie. Rozliczenie podatkowe składa się raz w roku na formularzu PIT-36, na którym łączy się dochody z działalności wraz z pozyskanymi w inny sposób (np. z pracy na etacie).

Rozliczenia podatkowe: opodatkowanie według jednolitej stawki podatku

W przypadku podatku liniowego dochód liczony jest tak samo jak w poprzedniej formie opodatkowania, czyli jako różnica między przychodami i kosztami ich uzyskania. Ewidencja prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych, gdy przychody przekraczają 1 200 000 euro. Podatnik zawsze płaci podatek 19% od dochodu, niezależnie czy przekracza określaną rocznie granicę dochodu. Jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe (sprawnie sporządza je biuro rachunkowe eFKa), służy do tego formularz PIT-36L. Nie ma możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem ani korzystania z ulg podatkowych.

Rozliczenia podatkowe: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tej formie opodatkowania (nie każdy może z niej skorzystać) podatek opłacany jest od przychodów, bez uwzględnienia kosztów ich uzyskania. Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju działalności i wynoszą 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Podatnik musi prowadzić jedynie ewidencję przychodów. Jeśli chodzi o roczne rozliczenia podatkowe, dokonuje się ich na formularzu PIT-28. Nie ma możliwości łączenia przychodów z działalności z uzyskanymi w inny sposób, rozliczania wspólnie z małżonkiem ani skorzystania z ulg podatkowych (na dzieci, leki, itd.).

Rozliczenia podatkowe: karta podatkowa

Ostatnia już forma opodatkowania dostępna jest dla osób prowadzących określone rodzaje działalności gospodarczej. Podatnik prowadzący kwalifikującą się działalność, musi spełnić dodatkowe warunki, do których należą m.in. niekorzystanie z usług niespecjalistycznych innych firm oraz niezatrudnianie pracowników na umowy śmieciowe (zlecenie, o dzieło) do wykonywania prac związanych z działalnością firmy. Wysokość stawki podatku zależy od kilku czynników, takich jak liczba zatrudnionych pracowników czy nawet liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona będzie działalność.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *