Przygotowywanie raportów statystycznych do GUS

Przygotowywanie raportów statystycznych do GUS – kilka podstawowych informacji

GUS to instytucja zajmująca się opracowywaniem różnego rodzaju statystyk m.in. dotyczących bezrobocia, zatrudnienia, wysokości pensji itp. Dane do ich opracowania pozyskuje od przedsiębiorstw, które wyznacza do złożenia odpowiednich raportów statystycznych. Obowiązek ich dostarczenia może zostać na nie nałożone jednorazowo, okresowo lub systematycznie. Temat jest jak najbardziej aktualny, więc postanowiliśmy go poruszyć i przygotować artykuł, z którego dowiecie się kilku istotnych kwestii na temat przygotowywania raportów statystycznych do GUS. Zapraszamy do lektury!

  • Numer REGON jest swego rodzaju identyfikatorem przedsiębiorstwa i ma szczególne znaczenie przy tworzeniu raportów statystycznych. To właśnie nim należy się posłużyć w przygotowanym raporcie dla GUS.
  • Przygotowywanie raportów statystycznych do GUS jest obowiązkowe i nieodpłatne, a ich formy i terminy, w których mają zostać dostarczone zostają bardzo szczegółowo określone w programach badań statystycznych statystyki publicznej. Te z kolei opracowywane są przez Radę Ministrów.
  • Sprawozdania można składać w formie elektronicznej, niemniej przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż pięć osób mogą je dostarczyć w formie papierowej, jednak wcześniej powinni poinformować GUS o chęci skorzystania z tego przywileju. Co więcej, składanie raportu online wymaga zalogowania się do odpowiedniego panelu przy pomocy loginu i hasła otrzymanego pocztą od Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Bardzo często badania statystyczne przeprowadzane są na losowo wybranej grupie podmiotów. Przeważnie należą do nich pracodawcy. Mogą zostać poproszeni o podanie w raporcie informacji na temat: liczby zatrudnionych osób, liczby zlikwidowanych miejsc pracy, liczby przyjętych osób niepełnosprawnych, wysokości wynagrodzeń itp.
  • Jak już wspomnieliśmy wcześniej przygotowywanie raportów statystycznych do GUS jest obowiązkowe, a więc niedostarczenie kompletu dokumentów skutkuje nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny. Tak samo postępuje się, gdy dokumenty nie zostaną złożone w odpowiedniej formie i w wyznaczonym terminie.

Jeżeli planujesz przygotowanie raportów statystycznych do GUS koniecznie odwiedź stronę www.efka-bielsko.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *