Podatek dochodowy

Jak obniżyć podatek dochodowy przedsiębiorstwa na koniec roku?

Grudzień to ostatni dzwonek na to, by obniżyć podatek dochodowy firmy. Warto z tej możliwości skorzystać. Oczywiście wcześniej należy sprawdzić, jak mniej więcej wygląda roczny bilans firmy. Dopiero wówczas można podjąć działania skutkujące zmniejszeniem podatku.

Zaliczki na podatek dochodowy

podatek dochodowyZaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy wpłacają przez cały rok – miesięcznie lub kwartalnie. Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje jednak dopiero przy złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Zeznanie to należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Oczywiście znacznie wcześniej można oszacować, jaką kwotę podatku przedsiębiorca powinien zapłacić w ciągu całego roku. W grudniu możliwe jest także podjęcie działań, które przyczynią się do zmniejszenia tego podatku. Jakie to będą działania?

Obniżanie podatku dochodowego na koniec roku

Opłata za usługi abonamentowe

Pierwszą z możliwości jest wcześniejsza zapłata za usługi abonamentowe. Oczywiście faktura musi być wystawiona na interesujący nas rok. Ponadto metoda ta dotyczy wyłącznie osób, które stosują metodę kasową w celach rozliczeniowych podatku dochodowego.

Księgowanie zaległych faktur

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy wszystkie faktury na dany rok zostały zaksięgowane. Wymaga to nieco czasu i skrupulatności, ale warto upewnić się, że żadna faktura nie została pominięta. Podczas sprawdzania warto wykorzystać wyciągi bankowe firmy.

Nowe składniki majątku firmy

Za wyposażenie firmy uznawany jest każdy przedmiot, który nie jest towarem na sprzedaż ani materiałem służącym do powstania pełnowartościowego towaru. Zdobywanie dodatkowego wyposażenia na koniec roku to dobry sposób, by obniżyć podatek dochodowy firmy.

Pamiętajmy, że środki trwałe podlegają amortyzacji jednorazowej, ale przy tym muszą spełniać szereg dodatkowych warunków. Przede wszystkim ich wartość nie może być niższa niż 3500 zł oraz muszą być własnością bądź współwłasnością przedsiębiorcy. Kolejny warunek mówi o tym, że podatnik musi je nabyć albo wytworzyć we własnym zakresie, a w dniu przyjęcia w poczet środków trwałych muszą być kompletne i zdatne do użycia. Użycie to musi być zaplanowane na minimum rok i ma polegać na wykorzystaniu środka trwałego do prowadzenia działalności lub oddaniu go do użytkowania na zasadzie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy.

Podczas rozliczania pełnej wartości mówimy o zastosowaniu jednorazowej amortyzacji. Dotyczy to wszystkich środków trwałych, które spełniają powyższe warunki. Warto dodać, że jeżeli środek stały przekroczył wartość 3500 zł i trafił na listę obowiązkowego ujęcia w ewidencji środków stałych, również można zastosować jednorazową amortyzację, jednak tylko, gdy firma rozpoczęła działalność w danym roku podatkowym albo przedsiębiorca ma status małego podatnika.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *