Nowe biuro rachunkowe – jak założyć?

Zapotrzebowanie na usługi księgowe systematycznie rośnie. Coraz więcej osób porzuca pracę na etacie i decyduje się na prowadzenie własnej działalności. Nie zawsze jednak potrafi samodzielnie zarządzać sprawami księgowymi, dlatego korzysta z usług biura rachunkowego. Nic zatem dziwnego, że osoby po studiach kierunkowych i kursach księgowości z entuzjazmem podchodzą do tematu otwarcia własnego biura podatkowego. Co trzeba wiedzieć, zanim takie nowe biuro rachunkowe powstanie?

Studia z zakresu rachunkowości, bankowości i finansów

Księgowość to dziedzina, którą najmocniej interesują się osoby po studiach z zakresu rachunkowości, bankowości i finansów. To najczęściej one marzą o otwarciu biura rachunkowego i pracy na własny rachunek. Niejednokrotnie jest to dla nich ciekawsza perspektywa niż praca na stanowisku księgowego w dużej firmie czy też wykonywanie obowiązku specjalisty ds. kadr i płac w urzędach i różnego typu instytucjach.

Na studiach kierunkowych zdobywa się wiedzę niezbędną do prowadzenia biura rachunkowego, ale pamiętajmy, że osoba, która chce wykonywać zawód księgowego, nieustannie musi się dokształcać. Przepisy prawa gospodarczego, podatkowego czy prawa pracy zmieniają się bardzo często, a biuro rachunkowe musi za takimi zmianami nadążać.

Prowadzenie biura rachunkowego

Wykształcenie kierunkowe to jedno, ale księgowy Bielsko, który chce prowadzić własną działalność w zakresie doradztwa podatkowego, musi spełniać również inne warunki. Przede wszystkim musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być osobą karaną za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ponadto musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (nie dotyczy biur rachunkowych, które jedynie pomagają w wypełnianiu zeznań i deklaracji oraz prowadzą księgi przychodów i rozchodów).

Osoba, która spełnia powyższe warunki, może otworzyć biuro rachunkowe w dowolnej formie działalności z wyjątkiem spółki partnerskiej. Najczęściej jest to jednak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym zajmuje się nowe biuro rachunkowe?

Nowoczesne biura podatkowe świadczą standardowe usługi księgowe, ale część z nich pomaga również w uzyskaniu dofinansowania do działalności, sporządza plany biznesowe czy przeprowadza analizę ryzyka finansowego. Natomiast jeśli chodzi o ogólną charakterystykę biura rachunkowego, zajmuje się ono przede wszystkim określaniem drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, gromadzeniem dowodów księgowych i innej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *