Najważniejsze zmiany podatkowe w 2016

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2016 – przegląd

Nowy rząd i rok 2016 przyniosły kilka istotnych zmian w dotychczas obowiązującym prawie podatkowym. Część z nich już weszła w życie, nad innymi trwają jeszcze gorące dyskusje. Związane są one przede wszystkim VAT, PIT, akcyzami, CIT oraz nieruchomościami. Jesteście ciekawi, jakie zmiany podatkowe w 2016 r. będą dotyczyć przedsiębiorców? Wszystkie najważniejsze nowele obrazuje poniższe zestawienie.

  1. Preproporcja (inaczej prewspółczynnik) – zmiana dotyczy odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych w innych celach niż te związane z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że właściciele firm będą mogli odliczyć jedynie część kosztów poniesionych na zakup towaru, z którego korzysta również poza pracą. Co ciekawe – nowelizacja nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, a jedynie tych, którzy prowadzą działalności inne od tych, które zostały ujęte w obowiązującej ustawie o VAT.
  2. Specjalne ulgi na działalność badawczo-rozwojową – te zmiany podatkowe w 2016 mają sprawić, że właściciele firm zaczną prowadzić nowoczesne i nowatorskie działania oraz przestaną się bać inwestować w innowacyjne rozwiązania. Wysokość odliczenia ma wynieść 30% od kwoty wydanej na sfinansowanie nowego celu/przedsięwzięcia.
  3. Zniesienie obowiązku pisemnego uzasadnienia korekty rozliczenia podatkowego – to nowa reguła, która dotyczy wszystkich podatników. Ma usprawnić działanie urzędów i uprościć proces dokonywania poprawek w złożonych zeznaniach podatkowych.
  4. Zmiany w podatkach od nieruchomości – nowe zarządzenie obniża wysokości dotychczasowych stawek podatkowych od nieruchomości, które zobowiązani są opłacać przedsiębiorcy od budynków mieszkalnych i gruntów, z których korzystają.
  5. Nowe formularze PIT-11 – zmiany podatkowe w 2016 objęty także formularze, które zobowiązany jest wypełnić każdy pracodawca. W nowych wersjach dokumentów konieczne jest wykazanie wszystkich dochodów pracownika oraz wskazanie, czy jest on rezydentem kraju, w którym podjął zatrudnienie. Płatnik może w nich też wrzucić w koszty wydatki, jakie poniósł w związku z utworzeniem zakładowego żłobka/klubiku lub zlecenie prowadzenia przedszkola.
  6. Zmiany w akcyzie – wprowadzona nowelizacja upraszcza ewidencję akcyzową i pozwala razem magazynować wyroby o odmiennym statucie akcyzowym. Ponadto nowe przepisy zwalniają z uiszczania opłaty akcyzowej za energię elektryczną, jeśli jest ona wykorzystywana do wyodrębnionych rodzajów produkcji.
  7. Zmiany w CIT – nowe przepisy nakładają również na spółki kapitałowe obowiązek opłacenia CIT-u, jeśli wypłata dywidendy nie będzie miała żadnego uzasadnienia ekonomicznego.
  8. Nowy termin zwrotu VAT – od tego roku zwrot VAT-u będzie następował w ciągu 30-40 dni, w zależności od tego, nabywca zapłaci za fakturę przy pomocy systemu rozdzielonych płatności.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian podatkowych w 2016 zapraszamy do kontaktu na stronie www.efka-bielsko.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *