Kwota wolna od podatku w UK

Rok podatkowy w Polsce zakończył się 31 grudnia, a w tej chwili rozpoczyna się okres gorączkowego sporządzania rozliczeń podatkowych. Brytyjski urząd skarbowy funkcjonuje w tym czasie spokojniej, bo rok podatkowy w UK kończy się dopiero 5 kwietnia. Mimo to wiele osób interesuje się sprawami podatkowymi i śledzi zmiany wprowadzone w brytyjskim prawie podatkowym, co ma związek z brexitem. Szczególnie zainteresowane tym tematem są osoby prowadzące w UK własną działalność o współpracujące z podmiotami zagranicznymi. Natomiast konsekwencje podatkowe dla tych, którzy mieszkają i pracują w UK na etacie, nie są dotkliwe. Od 1 stycznia nie zmienia się kwota wolna od podatku, progi podatkowe ani wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Kwota dochodu wolnego od podatku

Kwota wolna od podatku to termin, o którym głośno na końcu każdego roku rozliczeniowego. Zwykle kwota ta rośnie w kolejnym roku, co oznacza, że więcej osób może liczyć na zwolnienia z płacenia podatku, oczywiście pod warunkiem, że ich roczny dochód nie przekroczy określonej kwoty. Kwota wolna od podatku w UK to zatem nic innego, jak kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Jeszcze w 2010 roku kwota wolna od podatku w UK wynosiła ok. 6,5 tys. funtów rocznie. Od tego czasu mogliśmy obserwować systematyczne podwyżki, a w efekcie, w ciągu ostatniej dekady, kwota dochodu wolnego od podatku wzrosła niemal dwukrotnie.

Kwota wolna od podatku w UK – rok podatkowy 2020/2021

Zwolnienie z płacenia podatku dotyczy nie tylko Brytyjczyków, ale i legalnie zatrudnionych obcokrajowców. Wszyscy, którzy płacą w UK podatki, z pewnością interesują się elementami brytyjskiego systemu podatkowego, a kwota wolna od podatku jest jednym z nich.

W roku podatkowym 2020/2021 kwota wolna od podatku w UK (ang. Personal Allowance) wynosi 12 500 funtów. Co ciekawe, tym razem nie było wzrostu w stosunku do ubiegłego roku podatkowego. Zdecydowanie można uznać to za sytuację wyjątkową, ale ubiegły rok był dla Anglii wyjątkowy pod wieloma względami, a wszystko za sprawą wspomnianego wcześniej brexitu. Szacuje się, że w kolejnym roku kwota wolna wzrośnie i wyniesie 12 760 funtów.

Progi podatkowe w UK

Z pojęciem kwoty wolnej od podatku ściśle wiąże się obowiązujące w UK progi podatkowe. PIT zerowy, czyli całkowite zwolnienie z płacenia podatku, obowiązuje tylko w progu pierwszym. Wysokość progów podatkowych dla podatku dochodowego w roku podatkowym 2020/2021 przedstawia się następująco:  stawka 0% – dla dochodu rocznego poniżej 12 500 GBP, stawka 20% – dla dochodu rocznego w przedziale 12 500 – 50 000 GBP, stawka 40% – dla dochodu rocznego w przedziale 50 001 – 150 000 GBP oraz stawka 45% – dla dochodu rocznego powyżej 150 000 GBP. Wysokość progów podatkowych również nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego, ale przewiduje się, że w kolejnym roku zostaną wprowadzone pewne zmiany. Rosnące kwoty wolne od podatku mają stanowić motywację dla osób o niskich i średnich dochodach do podejmowania nowych działań zwiększających przychody do ich budżetów domowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *