Jak działa biuro podatkowe?

Biuro podatkowe, zwane także biurem rachunkowym czy biurem księgowym, ma uprościć prowadzenie działalności gospodarczej osobom, które decydują się na założenie własnej firmy. Ma także pomóc wszystkim tym, którzy nie potrafią samodzielnie dopełnić formalności związanych z podatkami, płacami i ubezpieczeniami.

Prowadzenie biura podatkowego wymaga specjalnych uprawnień

Biura podatkowego nie może założyć każdy. Prowadzenie tego typu działalności wymaga specjalnych uprawnień, a także gruntownej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i wielu innych. Obecnie wymaga także dobrej znajomości nowoczesnych programów księgowych.

Ponadto pamiętajmy, że pracownik biura podatkowego musi być osobą skrupulatna, odpowiedzialną, dość szybko kojarzącą fakty, a przy tym życzliwą dla klientów.

Biuro podatkowe – przechowywanie dokumentacji

Do rąk pracowników biura podatkowego trafia wiele dokumentów, które muszą być skrupulatnie uporządkowane i przechowywane przez dłuższy czas. Są wśród nich zarówno dokumenty od przedsiębiorców i urzędów, w tym US i ZUS. Oczywiście w przypadku osób prywatnych, które z usług biura rachunkowego korzystają tylko raz w roku przy okazji rocznych rozliczeń podatkowych, nie jest to tak istotne. Natomiast firmy, które prowadzą z biurem rachunkowym stałą współpracę, wierzą, że ich dokumentacja jest należycie przechowywana. Chodzi przede wszystkim o księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe. Biuro podatkowe (zobacz eFKa) chroni je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Wiemy już, ze prowadzenie biura podatkowego wymaga specjalnych uprawnień, ale co to oznacza w praktyce? Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Okazuje się, że zgodnie z art. 76a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą wykonywać jedynie:

1) przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

2) pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kim są osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? Chodzi o księgowych, czyli osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Uzyskanie certyfikatu księgowego nie jest specjalnie skomplikowaną procedurą, ale wymaga solidnego przygotowania.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *