Dofinansowanie nowej firmy

Dofinansowanie nowej firmy – garść informacji

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to dla wielu ogromne marzenie i jednocześnie doskonała alternatywa wobec pracy na etacie. Jednak jedną z głównych przeszkód na drodze do swojej firmy są kwestie finansowe. Metodą na rozwiązanie tego problemu jest skorzystanie z dostępnych rozwiązań, jak choćby z możliwości jednorazowego dofinansowania nowej firmy ze środków Unii Europejskiej. Kwota, o jaką można się ubiegać, to nawet 40 tysięcy złotych. Poniżej prezentujemy, w jaki sposób można starać się o unijne wsparcie.

Na co warto zwrócić uwagę

Rozwój gospodarczy ze strony wspólnoty europejskiej to realna pomoc zarówno dla indywidualnych przedsiębiorców, jak i dla spółdzielni i spółdzielni socjalnych. Dofinansowanie nowej firmy jest bezzwrotne, jednak pod kilkoma warunkami.  Beneficjent jest zobligowany do sprawozdawania wydawanych pieniędzy. Istotne jest, aby wszelkich wydatków dokonywać zgodnie z określonym wcześniej przeznaczeniem i na zasadach określonych w umowie. Poza tym, jeżeli w okresie 1 roku od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca zrezygnuje z jej dalszego prowadzenia lub, analogicznie, zaprzestanie bycia członkiem spółdzielni, wówczas zobowiązany jest do zwrotu pobranej kwoty, wraz z odsetkami. Inną sytuacją zmuszającą do zwrotu dotacji jest wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowanie nowej firmy podlega kontroli ze strony podmiotów udzielających dotacji. Należy dodać, że poza bezzwrotnymi dotacjami, do dyspozycji przedsiębiorców są także pożyczki i poradnictwo, niekiedy miejsce do pracy lub niezbędne wyposażenie.

Dofinansowanie nowej firmy jest ułatwione, gdy potencjalny beneficjent podlega zaszeregowaniu w jednej z kategorii odbiorców, uznanych za szczególnie rokujących w kontekście powodzenia biznesu. Należą do nich młode osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia oraz nie uczą się i nie pracują, a zatem są w stanie skoncentrować się na rozwoju własnej działalności. Fundusze europejskie to dla nich perspektywa nie tylko finansowego wsparcia, ale i specjalistycznych szkoleń. Wysokość dotacji może się różnić w zależności od województwa, jednak podstawowe zasady pozostają zawsze te same. Dodać należy, że szczególnym wsparciem są obejmowane osoby z niepełnosprawnością oraz takie, które od długiego już czasu pozostają bez zatrudnienia. Dofinansowanie nowej firmy to szansa na uzyskanie niezależności zawodowej i rozwinięcie swojego zmysłu przedsiębiorczości. Szczegółowych informacji udzielą specjaliści z powiatowego urzędu pracy oraz konsultanci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *