Do kiedy rozliczyć PIT w 2021 roku?

System podatkowy w Polsce obejmuje 17 różnych podatków. Przepisy dotyczące poboru podatków sporo miejsca poświęcają podatkowi dochodowemu, które płacą osoby fizyczne pozyskujące dochody z rozmaitych źródeł, na czele z dochodem pochodzącym ze stosunku pracy. Podatnicy opłacają podatek dochodowy przez cały rok, ale to, czy zapłacili odpowiednią sumę, wykazuje rozliczenie podatkowe, które sporządza się po zakończeniu roku podatkowego. Do kiedy rozliczyć PIT w 2021 roku?

Rozliczanie podatku dochodowego

Podatek dochodowy rozlicza się po zakończeniu roku podatkowego, który w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że od 1 stycznia kolejnego roku podatnicy mogą przygotowywać dokumenty, które będą niezbędne do rozliczenia podatku za rok ubiegły. W praktyce jednak większość dokumentów mogą pozyskać dopiero w lutym, bo wówczas pracodawcy przekazują pracownikom deklaracje PIT-11. Oczywiście nie wszyscy podatnicy muszą czekać na wspomniane deklaracje, bo nie wszyscy muszą osobiście zajmować się rozliczaniem podatku. Od kilku lat robi to za nich Urząd Skarbowy.

Na portalu rządowym 15 lutego 2021 roku pojawiły się wypełnione deklaracje PIT-37. Jeśli podatnik zgadza się z treścią dokumentu, nie musi robić absolutnie nic. Natomiast te osoby, które chciałyby wprowadzić zmiany w deklaracji, rozliczyć ulgi, albo dokonać rozliczenia wspólnie z małżonkiem, muszą sporządzić nowy dokument. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z programów do rozliczania podatku, albo z pomocą biura rachunkowego. Do kiedy rozliczyć PIT w 2021 roku? Niezależnie od wybranej metody, rozliczenie PIT należy złożyć do końca kwietnia 2021 roku.

Do kiedy rozliczyć PIT w 2021 roku? Typy deklaracji podatkowych

Powyższe informacje dotyczą standardowej deklaracji PIT-37, czyli sposobu, w jaki rozlicza się większość podatników. To, kiedy należy złożyć inne deklaracje, określa Ministerstwo Finansów. Do kiedy rozliczyć PIT w 2021 roku, biorąc pod uwagę grupę podatników i typy deklaracji podatkowych? Terminy rozliczeń przedstawiają się następująco:

– Do 1 lutego 2021 roku musiały rozliczyć się osoby, które robią to na podstawie karty podatkowej (PIT-16A), a także osoby duchowne. W tym terminie do US powinny dotrzeć również dane od płatników składek, czyli m.in. Pracodawców oraz ZUS.

– Do 1 marca 2021 roku PIT-28 powinny dostarczyć osoby rozliczające się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Termin ten obowiązuje również płatników składek, ale tym razem w odniesieniu do emerytów i rencistów.

– Do 30 kwietnia 20201 roku rozliczają się osoby pozyskujące dochody z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych (PIT-37), osoby prowadzące działalność gospodarczą (PIT-36), w tym te, które wybrały podatek liniowy (PIT-36L). 30 kwietnia to termin obowiązujący również osoby rozliczające przychody kapitałowe (PIT-38) oraz sprzedające nieruchomość (PIT-39), a także emerytów i rencistów rozliczanych przez ZUS, ale chcących przekazać 1% podatku (PIT-OP).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *