Council Tax – co to takiego?

Osoby, które planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii, chciałyby przynajmniej przez jakiś czas mieszkać i pracować na Wyspach, powinny zorientować się, jak wygląda rynek nieruchomości w UK, ceny wynajmu mieszkań, wysokość czynszu, ale i podatku mieszkaniowego. Podatek mieszkaniowy Council Tax może stanowić istotną pozycję w budżecie domowym imigrantów przebywających w Wielkiej Brytanii.

Podatek mieszkaniowy w UK

Jednym z podstawowych obowiązków obywatelskich jest płacenie podatków. Oczywiście wiele z nich płacą również obcokrajowcy, zwłaszcza ci, którzy zagranicą podejmują pracę zarobkową. A jak to wygląda w przypadku podatku mieszkaniowego?

W Polsce podatek od nieruchomości płacimy, gdy posiadamy grunty, budynki albo ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika z tego, że płacenie podatku jest obowiązkowe dla właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych, a w niektórych przypadkach również posiadaczy zależnych nieruchomości lub ich części. W UK podatek od nieruchomości mieszkalnych płacą nie tylko właściciele. Obowiązek ten spoczywa na osobach, które w danym czasie zamieszkują nieruchomość – może to być zarówno jej właściciel, jak i najemca.

Wysokość podatku Council Tax

W Wielkiej Brytanii nie ma jednej, określonej dla wszystkich stawki podatku mieszkaniowego. Council Tax to podatek lokalny, co oznacza, że jego wysokość ustalają władze lokalne. Nie trudno się domyśleć, że wysokość ta będzie różna w zależności od regionu, miasta, czy dzielnicy. Nie bez znaczenia jest również wartość nieruchomości. Wysokość Council Tax od nowoczesnej willi będzie zupełnie inna aniżeli w przypadku niewielkiego mieszkania w starym budownictwie. Im niższa wartość nieruchomości, tym niższy podatek.

Niekiedy wysokość podatku może być uzależniona od warunków, jakie w danej chwili spełnia najemca nieruchomości. Jeśli osoby zamieszkujące nieruchomość nie są pewne, czy i w jakiej wysokości odpowiadają za płacenie Council Tax, powinny skontaktować się z władzami lokalnymi. Wielu wskazówek udzieli również polskie biuro księgowe, które zajmuje się nie tylko prowadzeniem księgowości polskich firm w UK, ale również szeregiem innych spraw związanych z dłuższym pobytem Polaków na Wyspach. Niektórym osobom przysługują specjalne zniżki i zwolnienia z opłacania podatku, ale zdarza się, że osoby te nie są tego świadome.

Council Tax – opłacanie podatku

Podatek uiszcza się wtedy, gdy zna się jego wysokość. Lokator musi otrzymać informację na temat ustalonej wysokości podatku mieszkaniowego dla zajmowanej przez niego nieruchomości. Otrzymuje informację o płatności za cały rok, ale kwota ta zwykle podzielona jest na 10 miesięcznych płatności. W piśmie musi się znaleźć informacja o comiesięcznych terminach płatności.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *