Usługi rachunkowe

Usługi rachunkowe – jak założyć biuro rachunkowe?

Jeżeli usługi rachunkowe są tym, czym chcielibyśmy zajmować się na co dzień, warto pomyśleć o założeniu biura rachunkowego. O własnej działalności mogą pomyśleć osoby, które ukończyły studia z zakresu rachunkowości, finansów czy bankowości.

Usługi rachunkowe – oferta biura rachunkowego

Czym dokładnie zajmuje się biuro rachunkowe? Tak naprawdę jego działalność jest bardzo szeroka, ale da się wyszczególnić kilka najważniejszych obszarów. W skład usług rachunkowych wchodzą zatem:

  • okresowe określanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w firmie w porządku chronologicznym oraz systematycznym;
  • gromadzenie i przechowywanie rozmaitej dokumentacji wymienionej w ustawie o rachunkowości, w tym dowodów księgowych;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • ustalanie wyników finansowych.

Kto może założyć biuro rachunkowe?

Usługi rachunkowe w biurze rachunkowym (zobacz biuro rachunkowe eFKa) może świadczyć osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest osobą karaną za określony katalog przestępstw oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto osoba ta musi mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu, a więc musi być wpisana do rejestru biegłych rewidentów bądź na listę doradców podatkowych.

W jakiej formie działalności może funkcjonować biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe można prowadzić właściwie w każdej formie, z wyłączeniem spółki partnerskiej. Najczęściej księgowi decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną bądź spółkę handlową. Usługi rachunkowe świadczone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej wymagają rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast prowadzenie spółki handlowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga dodania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność jednoosobowa zakłada istnienie jednego właściciela, ale nie ma ograniczeń co do ilości zatrudnianych osób. Spółka cywilna opiera się na przepisach zawartych w Kodeksie Cywilnym oraz na umowie zawartej pomiędzy wspólnikami, którzy za działania spółki odpowiadają całym swym majątkiem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zatem najlepszym rozwiązaniem w przypadku dużych firm. Do otwarcia działalności w formie spółki handlowej potrzebny jest kapitał. Za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele, między którymi umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *