Usługi księgowe Bielsko

Usługi księgowe Bielsko – czy ze względu na lokalizację, śląskie biura księgowe oferują niestandardowe usługi?

Historia Śląska, w stosunku do innych krain geograficznych naszego kraju, była dosyć zawiła. Jeszcze w połowie ubiegłego wieku panowało przekonanie, że ogromna część ludności śląskiej to ludność niemiecka. Przez niektóre osoby Śląsk do dnia dzisiejszego uważany jest za specyficzne miejsce, ze względu na położenie, mocno rozwinięty przemysł (szczególnie górnictwo), a także używaną tam gwarę. Czy ze względu na wymienione czynniki usługi księgowe Bielsko różnią się od tych, świadczonych na pozostałym obszarze Polski?

Standardowe usługi księgowe Bielsko

Do standardowych usług z zakresu rachunkowości i księgowości, świadczonych w Bielsku-Białej należą wszystkie te, które biura księgowe wykonują na terenie całego kraju. Tradycyjnie biura rachunkowe zajmują się rozliczeniami podatkowymi (podatek dochodowy, podatek VAT),  prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów firmy. Ponadto zapewniają kompleksową obsługą kadrowo-płacową oraz sporządzanie bilansów i sprawozdań z kondycji finansowej. Pracownicy biur rachunkowy doradzają przedsiębiorcom dopiero otwierającym firmę, jak i tym, którzy od wielu lat istnieją na rynku. Standardowe usługi księgowe Bielsko oferuje każde biuro księgowe w Bielsku-Białej, w tym założone kilkanaście lat temu biuro rachunkowe eFKa.

Jakie są niestandardowe usługi księgowe Bielsko?

Do niestandardowych usług z zakresu księgowości należy m.in. reprezentacja klienta przed organami kontroli podatkowej. Ponadto, biuro prowadzące księgowość danego przedsiębiorstwa, może pomagać właścicielom w sporządzaniu wniosków kredytowych czy przygotowywaniu raportów do GUS. Oprócz tego biura rachunkowe mogą prowadzić ewidencję środków trwałych i wyposażenia obsługiwanego przedsiębiorstwa. Niestandardowych usług może być znacznie więcej – biura księgowe samodzielnie opracowują swoje oferty.

Czy niestandardowe usługi księgowe Bielsko mają związek ze specyfiką Śląska?

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest negatywna. W przeszłości rzeczywiście istniały znaczące różnice w tempie rozwoju przemysłowego danych krain geograficznych na terenie naszego kraju. Dziś dąży się raczej do równomiernego rozwoju, ponadto ludzie nie boją się poszukiwania pracy z dala od miejsca zamieszkania. Obecnie Ślązak nie kojarzy się już tylko z górnictwem czy przemysłem motoryzacyjnym. Oczywiście, istnienie wielu kopalń węgla kamiennego i miedzi (hut miedzi) wymusza na biurach księgowych znajomość przepisów związanych z pracą i funkcjonowaniem takich miejsc. Biura rachunkowe z terenu Polski środkowej nie muszą dysponować wspomnianą wiedzą – tym usługi księgowe Bielsko mogą nieco różnić się od usług świadczonych w innych rejonach kraju.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *