Umowa zlecenie i o dzieło

Umowa zlecenie i o dzieło – omówienie

W poprzednim artykule scharakteryzowaliśmy umowę o pracę i wspomnieliśmy o jej mocnych i słabych stronach. Dziś w ten sam sposób omówimy tzw. umowy śmieciowe, a są nimi umowa zlecenie i umowa o dzieło. Co zapewniają, za co się je docenia, a jakie są ich słabe strony? Tego dowiecie się z dalszej części tekstu.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – informacje:

Umowa zlecenie – to rodzaje umowy polegający na przyjęciu zlecenia przez zleceniobiorcę i jego wykonaniu na rzecz zleceniodawcy. Jej przedmiot stanowi wykonywanie czynności prawnych. Można ją zawrzeć w formie pisemnej lub ustnej, jednak ta pierwsza jest zdecydowanie częstsza. Zaletami umowy zlecenie są bez wątpienia nienormowany czas pracy i brak podporządkowania pracodawcy. Nie trzeba się też stawiać w siedzibie firmy. Co więcej, zleceniobiorca może skorzystać z prawa do odliczenia 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodu od podatku. Poza tym pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki emerytalne i rentowe. Niestety ta forma zatrudnienia nie daje zleceniobiorcy możliwości skorzystania z urlopu chorobowego (ma natomiast prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego). Przepracowane lata nie zaliczają się też do stażu pracy. Dodatkowo – zleceniodawca może zerwać umowę w każdej chwili i nie ma obowiązku potwierdzenia zakończenia współpracy.

Umowy o dzieło – to rodzaj umowy, w którym osoba przyjmująca wykonanie dzieła zobowiązuje się do jego należytego wykonania na rzecz osoby, która go zleca. Z kolei zamawiający musi wypłacić z tego tytułu wynagrodzenie. Osoba, która decyduje się na świadczenie usługi w ramach takiej umowy może wykonywać dzieło w dowolnym miejscu i czasie. Jeżeli chce, może zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, chyba że zapis w umowie wyraźnie określa, iż nie może tego zrobić. Poza tym, to w jaki sposób zostanie zrealizowane dzieło, jest kwestią zależną wyłącznie od wykonawcy. Wszystkie obowiązki wykonuje bez nadzoru kierownictwa, jednak ponosi pełną odpowiedzialność za jego jakość i sposób wykonania. Oczywiście ten rodzaj umowy ma też pewne wady. Do najważniejszych z nich należą: brak ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i składek ZUS, w związku z czym osoba wykonująca dzieło nie może korzystać z płatnego urlopu wypoczynkowego, zdrowotnego czy macierzyńskiego oraz zasiłku dla bezrobotnych. Z powyższej umowy nie będzie miała też odprowadzonych składek na emeryturę i rentę. Warto również wspomnieć, że wszelkie spory wynikłe w ramach obowiązującej umowy rozstrzygają przepisy kodeksu cywilnego.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje naświetliły wam to, czym jest umowa zlecenie a czym umowa o dzieło, jakie wynikają z nich obowiązki i jakie są ich mocne i słabe strony.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *