Umowa o pracę

Umowa o pracę – informacje oraz wady i zalety

Według polskiego prawa pracę zarobkową można podjąć na podstawie jednej z trzech rodzajów umów. Są nimi: umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło. Oczywiście różnią się one między sobą zakresem praw i obowiązków narzucanych zarówno na pracodawcę, jak i pracownika. W tym artykule charakteryzujemy umowę o pracę, zwracając uwagę na jej wady i zalety.

Umowa o pracę – informacje oraz mocne i słabe strony

Umowa o pracę – innymi słowy etat. To forma zatrudnienia, w której pracownik zobowiązuje się do świadczenia na rzecz pracodawcy pracy (w sposób ciągły), za którą pracodawca jest mu winny wypłacić wynagrodzenie. Zawiera szereg warunków określających współpracę. Wyróżnia się umowy na czas określony, nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin i niepełnym wymiarze godzin.

Osoba, która ją podpisze może liczyć na takie przywileje jak: dodatkowa pensja za wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych, płatny urlop w wymiarze 20-26 dni, w zależności od stażu pracy, płatne zwolnienie chorobowe, płatny urlop macierzyński i wychowawczy, zapewnienie minimalnego wynagrodzenia (stała i pewna pensja co miesiąc). Ponadto pracodawca odprowadza pracownikowi składki na ubezpieczenie społeczne, składki emerytalne i rentowe. Zatrudniony jest też chroniony okresem wypowiedzenia umowy wynoszącym dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące uzależnionym od stażu pracy w konkretnej firmie. Ta forma zatrudnienia zapewnia pracownikowi poczucie stabilności, bezpieczeństwa i stałej pracy.

Niemniej umowa o pracę ma też kilka minusów. Obowiązki należy wykonywać w określonym miejscu i czasie, a to wiąże się z dojazdami do siedziby firmy. Co więcej, osoba, której powierzono ich wykonanie, nie może ich przekazać osobom trzecim. Musi je też realizować sumiennie i pod nadzorem przełożonego.

Już wiecie, czym charakteryzuje się umowa o pracę oraz jakie są jej wady i zalety. W kolejnym artykule w ten sam sposób omówimy umowy zlecenie i umowy o dzieło, więc już teraz zapraszamy!


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *