System podatkowy w Polsce

Jak działa system podatkowy w Polsce

W wielu krajach europejskich system podatkowy działa podobnie – podobne są rodzaje świadczeń pieniężnych na rzecz państwa. Podatek nie jest bowiem niczym innym jak publicznym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa, do tego stanowiącym główne źródło jego dochodów.

Po co płacimy podatki?

Dzięki funduszom pochodzącym z podatków państwo ma z czego finansować swoją działalność, tj. opłacać placówki edukacyjne, szpitale, budować drogi, wypłacać świadczenia rodzinne. Bez tych pieniędzy funkcjonowanie publicznych szkół czy publicznej służby zdrowia nie byłoby możliwe. Nie moglibyśmy bezpłatnie korzystać z niczego, co w tej chwili oferuje nam państwo.

Kto musi płacić podatki?

Wszystko zależy od rodzaju świadczenia, ale nie jest nadużyciem stwierdzenie, że podatki muszą płacić wszyscy, a w szczególności osoby dorosłe pozyskujące dochody – niezależnie od tego czy mówimy o obywatelach RP, czy też obcokrajowcach.
Podatki w Polsce

Każdy, kto znajduje się w sytuacji objętej podatkiem, musi go opłacić. Nie chodzi wyłącznie o podatek dochodowy, ale także podatki od towarów i usług, podatki mieszkaniowe i wiele innych. O tym, że niektóre podatki uiszczamy każdego dnia, np. w czasie dokonywania zakupów, niewiele osób zdaje się pamiętać. Znacznie bardziej odczuwamy to przyglądając się drukom potwierdzającym wysokość miesięcznych zarobków i wyszczególniającym wszystkie potrącenia. Suma ta może przyprawić o zawrót głowy również w momencie, gdy sporządzamy roczne zeznanie podatkowe. Widzimy wówczas jak duża część naszych dochodów trafia do budżetu państwa w ciągu całego roku.

System podatkowy w Polsce

Podatki w Polsce różnią się od siebie podmiotem opodatkowania (kto jest opodatkowany?), jak i przedmiotem opodatkowania (co podlega opodatkowaniu?). Różnice występują również w sposobie poboru podatku (różnią się trybem i warunkami płatności). Dzięki rozlicznym różnicom, wyróżniamy w Polsce kilkanaście rodzajów podatków. Wszystkie one  tworzą całość zarówno w sensie prawnym, jak i ekonomicznym oraz są ze sobą wzajemnie powiązane, co oznacza, że składają się na dobrze funkcjonujący system podatkowy.

W ramach systemu funkcjonują podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek tonażowy, podatek od wydobycia niektórych kopalin, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji. Mówimy także o podatkach pośrednich, takich jak: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy czy też podatek od gier.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *