System podatkowy w Polsce

Podstawowym źródłem dochodów państwa są podatki. Bez nich nie mogłaby istnieć publiczna służba zdrowia, publiczne szkoły, państwowe instytucje kultury i wiele innych. Nie byłoby pieniędzy na remonty dróg. Dlatego też podatki musi płacić każdy, a państwo ściga tych, którzy od obowiązku się uchylają bądź stosują praktyki, dzięki którym płacą mniej niż powinni.

Podatki finansują działalność państwa

Każdy, kto znajduje się w sytuacji objętej podatkiem, musi go zapłacić. O niektórych podatkach mówi się więcej i częściej (np. o podatku dochodowym czy podatku VAT), natomiast wysokość innych nie wzbudza tak dużych kontrowersji i do ich płacenia obywatele podchodzą spokojniej. Niemniej wciąż słychać głosy mówiące o tym, że wysokość podatków z roku na rok rośnie, a niespecjalnie widać, na co państwo przeznacza zebrane pieniądze. Tymczasem podatki finansują działalność państwa, to dzięki nim funkcjonują szkoły, szpitale, Państwowa Straż Pożarna, powstają kolejne drogi, możliwe jest utrzymanie zdolności obronnych państwa i wiele innych. Płacenie podatków ma zatem ogromne znaczenie dla ogółu społeczeństwa.

Podatki w Polsce

Jeśli chodzi o polski system podatkowy, mamy kilkanaście rodzajów podatków, które różnią się od siebie podmiotem opodatkowania (kto jest opodatkowany?), przedmiotem opodatkowania (co jest opodatkowane?), a także sposobem poboru podatku (jak wygląda tryb płatności?).

Wyróżniamy podatki bezpośrednie, czyli takie, które są nałożone na podatnika i to on musi bezpośrednio rozliczyć się z urzędem skarbowym, jak i pośrednie, które wliczone są w cenę dóbr i usług i nie są nakładane bezpośrednio na obywateli (osoby fizyczne czy firmy). Do podatków bezpośrednich zaliczamy m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości czy podatek leśny. Podatkami pośrednimi są z kolei: podatek od towarów i usług, czyli VAT, podatek akcyzowy czy też podatek od gier.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *