Spółka – rodzaje spółek w Polsce

Chcesz założyć firmę z partnerem biznesowym? Pewnie zastanawiasz się, jaka spółka będzie dla was najodpowiedniejsza. W Polsce funkcjonuje kilka form działalności gospodarczej, którą mogą podjąć przedsiębiorcy. Aby ułatwić wam podjęcie decyzji, postanowiliśmy każdą z nich w skrócie scharakteryzować.

Spółka i jej rodzaje:

  • Spółka jawna – nie posiada formy prawnej. Tworzy ją kilku wspólników. Każdy z nich wnosi do firmy kapitał np. w postaci gotówki, mienia, własności nieruchomości, akcje czy usługi. Jej funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Umowa jej zawarcia musi mieć formę pisemną. Poza tym spółkę należy wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, w jej nazwie musi pojawić się chociaż jedno nazwisko współwłaściciela. Jeżeli zaś chodzi o zobowiązania, to wszelkie należności pokrywane są z majątku spółki. Niemniej, gdy jest on niewystarczający do pokrycia długów czy należności, spłaty dokonuje się z majątku wspólników. Zdecydowana większość spółek jawnych to średniej wielkości przedsiębiorstwa.
  • Spółka cywilna – zasady jej działalności określa Kodeks cywilny (dowiedz się więcej o tej spółce). Mogą ją założyć osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze. Nie posiada osobowości prawnej i osobnego majątku. Tworzą ją wspólnicy, którzy wnoszą do firmy kapitał w postaci gotówki, pracy nakładczej na rzecz przedsiębiorstwa i posiadanych umiejętności. Każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Zyskuje także udział w zyskach i stratach (ze strat można zwolnić wspólnika/wspólników) Dokumentem potwierdzającym założenie spółki jest podpisanie umowy przez każdą ze stron. Ponadto konieczna jest rejestracja działalności w urzędzie gminy lub miasta oraz wybór formy opodatkowania.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to spółka kapitałowa, której funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Posiada osobowość prawną. Wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Może ją założyć jeden lub kilka podmiotów gospodarczych, które wniosą kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Co więcej, umowa między wspólnikami musi mieć formę aktu notarialnego. Spółka dysponuje własnym majątkiem, z którego pokrywane są wszelkie zobowiązania finansowe, co oznacza że wspólnicy nie odpowiadają za nie swoimi majątkami. Na czele spółki z o.o. Stoi prezes powoływany i odwoływany przez zarząd.

Oprócz nich istnieją także: spółka komandytowa, partnerska i akcyjna. Ich omówieniem zajmiemy się w osobnym artykule.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *