Rozliczenie w barterze

Na czym polega rozliczenie w barterze?

Rozliczenie w barterze przywodzi na myśl pierwotną wymianę handlową wśród społeczeństw, które nie znały pieniądza. Oczywiście dziś wymiana towarów o jednakowej wartości odbywa się znacznie sprawnej i jest unormowana odpowiednimi przepisami prawnymi.

Barter, czyli bezgotówkowa wymiana handlowa

jak się rozliczać w barterzeCoraz więcej przedsiębiorstw z entuzjazmem przyjmuje możliwość rozliczenia w barterze. Wymiana bezgotówkowa może być korzystna dla obu stron, które pożądają jakiegoś towaru, a jednocześnie mają do zaoferowania równie wartościowy towar innego typu. Ważne jednak, by wzajemna wymiana towarów albo usług odbywała się za obopólną zgodą stron transakcji – wcześniej należy ustalić wartość tychże usług/towarów, a następnie dążyć do tego, by ich wartość względem siebie była równoważna. Ponadto wartości towarów i usług muszą być zgodne ze średnimi cenami rynkowymi obowiązującymi na terenie działalności danej firmy. W przypadku, gdy wystąpią odstępstwa od tej normy, urząd skarbowy może zakwestionować zawarcie umowy barterowej.

Rozliczenie w barterze – umowa barterowa

Strony, które zawierają umowę barterową, są w jej ramach jednocześnie sprzedawcą i nabywcą. Jak zatem rozliczyć taką umowę? Czy wymaga ona księgowania?

Wielu przedsiębiorców uważa, że umowy barterowe nie wymagają księgowania. Niestety, prawda jest zupełnie inna. Co prawda transakcja zawierana jest bezgotówkowo, jednak przyjmowany w ramach umowy towar stanowi przychód firmy i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Fakt zawarcia umowy barterowej należy zatem odnotować w stosownych księgach. Przedsiębiorcy nie powinni mieć trudności ze sporządzeniem takiego zapisu, ale w razie problemów mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanych księgowych (zobacz na stronie biura księgowego).

Księgowanie transakcji barterowej

Rozliczenie w barterze wymaga zastosowania zasad obowiązujących przy umowach kupna-sprzedaży. W tym przypadku wysokość kosztów poniesionych przez firmę, jak i wysokość przychodu, będą równoważne. Taką transakcję należy udokumentować fakturą albo też rachunkiem i umową barterową, spisaną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Oczywiście umowę musi podpisać każda ze stron.

Jeśli chodzi o podatek VAT, obejmuje on towary i usługi będące przedmiotem rozliczenia w barterze. W przypadku, gdy wysokość podatku jest taka sama u każdego z kontrahentów, sytuacja jest podatkowo neutralna. Inaczej wygląda to w momencie, gdy stawki podatkowe różnią się od siebie albo produkt lub usługa zwolnione są z podatku VAT. Jeden z przedsiębiorców musi uiścić należną opłatę.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *