Rozliczenia roczne PIT

Błędy, które popełniają podatnicy w rozliczeniach rocznych PIT

Jak co roku, każda osoba osiągająca dochody ma obowiązek rozliczyć się z nich i złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym rozliczenie roczne PIT. Niestety mimo corocznego wypełniania formularza nadal zdarza się nam w nich zrobić błędy. Z czym mają problem podatnicy i jakie pomyłki popełniają najczęściej?

Rozliczenia roczne PIT – błędy popełniane przez podatników:

  • Wypełnianie nieaktualnych np. zeszłorocznych formularzy lub korzystanie z niewłaściwej wersji. Sporo osób sięga także po nieodpowiednie dla siebie formularze. Należy bowiem pamiętać, że PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskują dochody z tytułu stosunku pracy lub umów zlecenie/o dzieło. Natomiast PIT-36 wypełniają przedsiębiorcy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z kolei w przypadku osiągania dochodów ze zbytu papierów wartościowych trzeba złożyć formularz PIT-38, a zarabiając na sprzedaży nieruchomości – PIT-39.
  • Posługiwanie się numerem NIP zamiast PESEL. Zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, podatnicy będący osobami fizycznymi powinni podawać jako numer identyfikacyjny PESEL. NIP natomiast zarezerwowany jest dla przedsiębiorców. Dosyć często zdarza się także, że w deklaracjach podatnik wpisuje numer NIP pracodawcy, co oczywiście jest błędem i skutkuje wezwaniem do korekty zeznania.
  • Brak własnoręcznego podpisu na formularzu składanym w urzędzie. Oczywiście w przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem, muszą na nim widnieć oba podpisy.
  • Brak wskazania sposobu opodatkowania lub wskazanie niewłaściwego.
  • Wpisywanie adresu zameldowania zamiast aktualnego adresu zamieszkania.
  • Podanie niewłaściwego organu podatkowego. Podatnicy muszą wiedzieć, że właściwym dla nich organem podatkowym jest ten odpowiadający aktualnemu miejscu zamieszkania, a więc naturalnie po przeprowadzce ulega on zmianie.
  • Błędne obliczenia wynikające z zaokrąglania podstawy tam, gdzie nie powinno mieć ono miejsca lub braku jej zaokrąglania tam, gdzie się go wymaga.
  • Uwzględnianie w rozliczeniu nieprzysługujących nam ulg.
  • Nie dołączanie do dokumentacji wymaganych załączników.
  • Brak informacji o celu złożenia zeznania podatkowego, które określa się przez zaznaczenie stosownego pola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *