Podatki w UK – zwrot podatku z zagranicy

Emigracja zarobkowa jest obecnie częstym zjawiskiem, choć nie zawsze przebiega w ten sam sposób. Dla niektórych jest sposobem na zdobycie dużych (a przynajmniej znacznie większych niż w Polsce) pieniędzy w stosunkowo krótkim czasie, dla innych staje się sposobem na życie. Wiele osób nie wraca z emigracji po upływie pierwotnie zakładanego terminu. A ci, którzy wracają, nie do końca wiedzą jak odzyskać zwrot podatku z zagranicy i czy w takiej sytuacji trzeba rozliczać podatkowi  zarówno w UK, jak i w Polsce.

Zwrot podatku dla osób przebywających i pracujących poza granicami kraju

Każde państwo ma swój własny system podatkowy. W przypadku wielu państw członkowskich Unii Europejskiej systemy te działają podobnie, ale nie tak samo. Dlatego też rozliczenie podatku przez osoby pracujące poza granicami Polski nie zawsze będzie równie proste. Ci, którzy nie wiedzą jak i gdzie mogą się rozliczyć, powinni skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Osoby, które pracowały na terenie Wielkiej Brytanii, mogą skorzystać zarówno z biur księgowych zlokalizowanych w Polsce, jak i polskich biur księgowych na Wyspach. Podatki w UK pomaga rozliczyć wielu księgowych, którzy wykształcenie i doświadczenie zawodowe zdobywali zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii.

Pomoc biura księgowego oznacza minimum formalności i maksymalną oszczędność czasu. Profesjonalne biura podatkowe doskonale znają tematykę podatku zagranicznego, przez co świadczą swoje usługi na jak najwyższym poziomie.

Podatki w UK a rozliczenia zagraniczne

Zwrot podatku z UK możliwy jest zarówno wtedy, gdy podatnik po zakończeniu roku podatkowego wciąż przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, jak i wtedy, gdy postanowił wrócić do Polski. Druga sytuacja wcale nie powoduje, że rozliczenie podatku zagranicznego jest dużo trudniejsze.

Pamiętajmy, że zwrot podatku przysługuje każdej osobie, która podjęła legalną pracę zagranicą (np. w Wielkiej Brytanii, Holandii lub w Niemczech), a której pracodawca potrącił zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń, wysokość podatku i sposób rozliczenia mogą być różne dla różnych państw, ale zaufane biuro księgowe doskonale zna te procedury i pomaga klientom chcącym uzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli chodzi o podatki w UK, do rozliczenia można przystąpić po zgromadzeniu stosowanych dokumentów.  Zwrot podatku jest możliwy po złożeniu kompletu pism, który zawiera: oryginał karty podatkowej P45, P60 lub Statement of Earnings (ewentualnie ostatni payslip), kopię dowodu osobistego, dane pracodawcy oraz National Insurance Number (NIN), czyli numer narodowego ubezpieczenia.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *