Podatki 2022 – ulgi i zmiany podatkowe, które wejdą w życie w nowym roku

Początek roku to czas podsumowań tego, co udało się osiągnąć w roku ubiegłym, ale i tworzenia planów na kolejne miesiące. Plany mogą dotyczyć zarówno życia osobistego, jak i zawodowego. Jeśli chodzi o to ostatnie, wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak na ich działalność wpłyną zmiany podatkowe, o których wiele mówi się w kontekście Polskiego Ładu. Podatki 2022 – czego należy się spodziewać?

Jak na zmiany w prawie podatkowym reagują przedsiębiorcy?

Wszystko zależy od tego, jak dużą firmę prowadzą i jak wysokie osiągają dochody. Nie bez znaczenia jest też rodzaj opodatkowania. Zasadniczo większym entuzjazmem wykazują się osoby prowadzące małe firmy, w tym jednoosobową działalność gospodarczą, nieosiągające zbyt wysokich dochodów i rozliczające się na zasadach ogólnych. Wielu z nich będzie mogło skorzystać z kwoty wolnej od podatku, albo płacić niższy podatek (w wyniku zwiększenia wysokości kwoty dochodu, od której zaczyna II próg dochodowy).

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

W polskim (i nie tylko) systemie podatkowym istnieje pojęcie kwoty wolnej od podatku. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kwota dochodu, której nie dotyczą zobowiązania podatkowe. Podatek płacimy dopiero po przekroczeniu tej kwoty.

Tarcza antykryzysowa

Kwota wolna od podatku rośnie od wielu lat, ale dla podatników osiągających dochody w 2020 i 2021 roku wynosiła tyle samo, czyli 8 tysięcy złotych. Obok tego mamy kwotę zmniejszającą podatek, ale o tym w dalszej części artykułu. Jeśli chodzi o samą kwotę wolną od podatku, w kolejnym roku zostanie znacznie zwiększona i ujednolicona, czyli zacznie dotyczyć nie tylko najmniej zarabiających, ale wszystkich podatników. Jeśli ktoś zarobi powyżej 30 tysięcy złotych, podatek zapłaci dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc jej wzrost ucieszy nie tylko osoby zatrudnione na etacie, ale również wielu polskich przedsiębiorców, którzy dotąd płacili podatki, nawet jeśli ich roczny dochód wynosił zaledwie kilkanaście tysięcy złotych. Prawa do kwoty wolnej nie mają ci, którzy rozliczają podatek ryczałtem, liniowo lub kartą podatkową.

Podatki 2022 – drugi próg podatkowy

Kolejną istotną zmianą w polskim systemie podatkowym jest zwiększenie kwoty dochodu, od której zaczyna się drugi próg podatkowy. Podstawowa stawka podatku wynosi 17 %, ale zgodnie ze skalą podatkową, po przekroczeniu kwoty 85 528 zł, podatek wzrasta do 32%. W nowym roku kwota ta zostanie zwiększona do 120 tysięcy złotych. Jeśli przedsiębiorca jako formę opodatkowania działalności wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych i w 2022 roku osiągnie dochód przekraczający 85 528 zł, ale niższy niż 120 tysięcy złotych, nadal będzie znajdował się w pierwszym progu dochodowym. Aby nie było wątpliwości, w jakim progu podatkowym mieszczą się dochody przedsiębiorcy, musi on prowadzić ściśle określoną ewidencję księgową.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *