Podatek liniowy – wady i zalety tej formy opodatkowania

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to marzenie wielu osób znużonych pracą na etacie. Oczywiście pragnienie bycia samemu sobie szefem nie wystarczy, by nowa firma odniosła sukces. Konieczna jest znajomość rynku i dobry pomysł na biznes. Przyda się również wiedza na temat prowadzenia księgowości. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność, musi wybrać w jaki sposób będzie opodatkowywać pozyskany dochód. Jedną z dostępnych opcji jest podatek liniowy.

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy to, obok podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanych form opodatkowania, jedna z form opodatkowania dochodów pozyskiwanych z działalności gospodarczej. Wybór podatku liniowego oznacza, że dochód będzie opodatkowany stałą stawką 19%. Stawka ta nie zmienia się w zależności od tego, czy mówimy o dochodzie niskim, czy wysokim.

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym możliwe jest zarówno w odniesieniu do podatnika samodzielnie prowadzącego działalność gospodarczą, jak i podatników będących wspólnikami w spółkach niemających charakteru prawnego. Wyboru formy opodatkowania należy dokonać do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, ale nie później niż 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód. Wyboru formy opodatkowania dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego. Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się, że formą opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Podatek liniowy – zalety

Każda z form opodatkowania ma swoje wady i zalety, dlatego przed dokonaniem ostatecznego wyboru, należy poznać zarówno mocne, jak i słabe strony każdego rozwiązania. Jeśli to nie wystarczy, o pomoc warto poprosić biuro podatkowe.

Jeśli chodzi o zalety opodatkowania podatkiem liniowym, należy wśród nich wymienić możliwość odliczenia od przychodów z działalności kosztów ich uzyskania. Zaletą jest też stała stawka podatku, niezależna od wysokości dochodu. W tej formie opodatkowania nie łączy się dochodów pozyskiwanych z różnych źródeł, dlatego dochody opodatkowane liniowo w żaden sposób nie wpływają na podwyższenie stawki podatku od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Dla podatnika istotne jest także to, że w tej formie opodatkowania sposób wyliczania podatku jest dość prosty.

Wady opodatkowania podatkiem liniowym

Niemożność łączenia dochodów uzyskanych z różnych źródeł można traktować jako zaletę, o czym pisaliśmy wyżej, ale dla wielu podatników jest to również minus tego rozwiązania i dodatkowo komplikacja. Wada jest także brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem, brak możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek, a także to, że można odliczyć wyłącznie stratę poniesioną  z prowadzonej działalności gospodarczej w latach ubiegłych oraz opłaconych w roku podatkowym składek społecznych podatnika.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *