Podatek CIT – obowiązki osób prawnych

O tym, czym jest i w jaki sposób trafia do US podatek dochodowy od osób fizycznych, wiedzą chyba wszyscy pełnoletni obywatele Polski, a przynajmniej zdecydowana ich większość. Natomiast zdecydowanie nie wszyscy wiedzą, co kryje się pod nazwą podatek CIT i kto zobowiązany jest do jego opłacania.

Osoba fizyczna a osoba prawna

Podatek CIT dotyczy osób prawnych. Chcąc wyjaśnić, kim jest osoba prawna, najprościej wymienić jej cechy w zestawieniu z osobą fizyczną. Pamiętajmy, że zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, są podmiotami prawa cywilnego. Mimo że występują między nimi różnice, to muszą stosować się do obowiązujących przepisów, w tym również przepisów prawa podatkowego.

Kim jest osoba fizyczna?

Osobą fizyczną jest każdy człowiek, niezależnie od płci, wieku czy stanu zdrowia. W kontekście podatków (oczywiście nie tylko) mówimy o zdolności prawnej osoby fizycznej, ale również o zdolności do czynności prawnych. Istnieją sytuacje, w których zdolność ta ulega ograniczeniu, a nawet mówimy o braku zdolności do czynności prawnych (w przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych  a także dzieci poniżej 13 roku życia). Osoba fizyczna może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, ale jeśli chodzi do sytuacji powołania spółki czy założenia fundacji, mówimy już o osobie prawnej.

Kim jest osoba prawna?

Definicję osoby prawnej możemy znaleźć w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jej brzmieniem osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osobami prawnymi są zatem: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki europejskie, banki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, uczelnie wyższe, kościoły, stowarzyszenia, związki zawodowe oraz partie polityczne.

Podatek dochodowy od osób prawnych – podatek CIT

Osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. Jeśli samodzielnie nie są w stanie obliczyć wysokości podatku i zadbać o porządek w dokumentach, powinny postawić na usługi księgowe świadczone przez profesjonalne biuro rachunkowe. Księgowi udzielą wsparcia również innym podmiotom zobligowanym do płacenia podatku PIT, a są to m.in. spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne czy grupy kapitałowe, w których skład wchodzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego. O tym, kogo i dlaczego obowiązuje dana stawka podatkowa, traktuje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *