Obowiązki pracodawcy czyli co firma powinna ci zagwarantować

Obowiązki pracodawcy: co szef musi zapewnić pracownikowi?

Polskie prawo reguluje zarówno obowiązki pracownika względem pracodawcy, jak i szefa względem zatrudnionych osób. Wydaje się to oczywiste, ale dla przypomnienia postanowiliśmy stworzyć listę obejmującą najważniejsze obowiązki pracodawcy. Nasze zestawienie znajdziecie poniżej.

Obowiązki pracodawcy względem pracownika:

 • Skierowanie i pokrycie kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich.
 • Przeprowadzenie szkolenia BHP i zaznajomienie ze stanowiskiem pracy.
 • Terminowa wypłata ustalonego wynagrodzenia.
 • Informowanie nowo przyjętych osób o zakresie ich obowiązków.
 • Umożliwienie podwyższania kwalifikacji.
 • Stworzenie jak najlepszych, higienicznych i bezpiecznych warunków do wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli o tę kwestię chodzi, to obowiązki pracodawcy polegają na zapewnieniu odpowiednio dużej powierzchni do pracy, właściwym jej oświetleniu oraz odpowiedniej temperatury. Ponadto szefowie zobowiązani są do zorganizowania zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz środków higieny osobistej.
 • Dostarczenie pracownikom darmowej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w przypadku gdy wykonują oni powierzone im zadania w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
 • Zapewnienie ciepłego posiłku i napojów osobom, które wykonują ciężką pracę fizyczną lub zajmują się usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 • Dostarczenie pracownikom ciepłych bądź zimnych napojów w przypadku, gdy temperatura spadnie bądź przekroczy dopuszczalną wartość.
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji.
 • Organizowanie pracy w sposób, który zagwarantuje jej wydajność i jak najmniejszą szkodliwość.
 • Zmniejszanie uciążliwości pracy, zwłaszcza gdy jest ona powtarzalna i monotonna.
 • Zaspokajanie potrzeb socjalnych (oczywiście w miarę możliwości).
 • Informowanie o zagrożeniach występujących na terenie zakładu.
 • Udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Obowiązki pracodawcy polegają też na wydawaniu świadectw pracy osobom, z którymi zakończono współpracę oraz niezwłocznym zawieraniu nowych umów o pracę z pracownikami, którym przedłużono zatrudnienie.
 • Zorganizowanie odpowiednich warunków pracy i udzielenie stosownych zwolnień na czas badań lekarskich ciężarnym pracownicom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *