JPK 2018

JPK 2018, czyli o nowych zasady kontroli podatkowej

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego w 2018 roku (w skrócie JPK 2018) ma na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Co prawda dla części podmiotów JPK obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku, ale dopiero teraz ma funkcjonować na znacznie szerszą skalę.

Czym jest JPK 2018?

Jednolity Plik Kontrolny to nic innego jak księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych. Prowadzone nie w sposób dowolny, a zgodny z obowiązującymi standardami i umożliwiający przekazanie tych dokumentów na żądanie organu podatkowego. Jednolity Plik Kontrolny to zatem dokumenty księgowe w określonym formacie, które w każdej chwili można przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Jednolity Plik Kontrolny odnosił się zatem wyłącznie do podmiotów, które swoją księgowość prowadziły przy wykorzystaniu programów komputerowych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili księgowość wyłącznie w formie papierowej, nie zaprzątali sobie głowy JPK. W przyszłym roku sytuacja ta ulegnie zmianie.

JPK 2018 – cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ministerstwo Finansów zakłada, że wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego okaże się pomocne dla podatników. Umożliwi im przekazanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, dzięki czemu skróci się czas wykonywania tych czynności, przestaną być uciążliwe i kosztowne. Jednolity Plik Kontrolny jest korzystny dla całego systemu podatkowego, gdyż dzięki niemu skróci się czas kontroli podatkowej oraz poprawią jej wyniki.

Przygotowania do JPK 2018

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie korzystali z programów komputerowych do prowadzenia księgowości, powinni już dziś zadbać o ich wdrożenie. Wszelkich informacji dotyczących JPK 2018 i pomocy podczas wdrażania nowych rozwiązań udzielą im biura księgowe, takie jak eFKa. Odpowiedni program pozwoli na uporządkowanie działań księgowych, przygotowanie i przesyłanie JPK. Era prowadzenia księgowości na kolanie odchodzi w zapomnienie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *