Druga tarcza antykryzysowa

W Polsce stan epidemiologiczny ogłoszono kilka miesięcy temu i choć w tej chwili wszystko wraca do względnej normalności, wiele firm wciąż boryka się z poważnym kryzysem. Wsparcie dla przedsiębiorstw zaoferował rząd, który przyjął ustawę zwaną tarczą antykryzysową. Tarcza antykryzysowa miała pomóc najmniejszym firmom w walce ze skutkami epidemii, która spowodowała u nich niemożność wypłacania pensji pracownikom czy opłacania składek do ZUS. Zapisy ustawy nie wszystkim przypadły do gustu, a wkrótce zdecydowano się na nowelizację ustawy. Tak powstała druga tarcza antykryzysowa.

Zakres pomocy państwa dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy była konieczna, gdyż wielu przedsiębiorców, mimo złej sytuacji finansowej, spowodowanej epidemią koronawirusa, nie mogło skorzystać z pomocy państwa. Druga tarcza antykryzysowa rozszerza zakres pomocy dla przedsiębiorców, co sprawia, że więcej firm rzeczywiście może z tej pomocy skorzystać. Do grona uprawnionych zaliczono m.in. nowe firmy, czyli takie, które zostały założone w okresie od 1 lutego do 1 kwietnia 2020.

Tarcza antykryzysowa również dla samozatrudnionych

Z pomocy państwa mogą skorzystać nie tylko firmy, które mieszczą się w podanym limicie zatrudnionych, ale również osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Sprawami księgowo-finansowymi takich podmiotów zazwyczaj zajmuje się księgowy, który ma doświadczenie w radzeniu sobie z kryzysami i po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej firmy, może zaproponować rozwiązania, które pozwolą wyjść z sytuacji obronną ręką. Kryzysu spowodowanego pandemią nikt jednak nie był w stanie przewidzieć.

Zgodnie z zapisami ustawy, tarcza kryzysowa obejmuje działalności jednoosobowe bez względu na wysokość przychodu. Osoby takie mogą skorzystać ze zwolnienia z ZUS.

Wsparcie dla firm w dobie pandemii

Druga tarcza antykryzysowa poszerza zakres wsparcia dla firm dotkniętych kryzysem spowodowanym wybuchem epidemii. Poza tym rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z tzw. wakacji składkowych czyli możliwości niepłacenia pełnych składek przez okres trzech miesięcy. Z takich wakacji mogą skorzystać firmy zatrudniające do 49 osób. W przypadku podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób zwolnienie wynosi 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Co więcej, zwolnienie ze składek obejmuje wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi. Liczba pracowników nie ma znaczenia.

Tarcza antykryzysowa – pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Druga tarcza antykryzysowa wprowadza również zmiany w sposobie udzielania i umarzanie pożyczek w kwocie 5 tys. zł. Nowe wersja ustawy zakłada, że udzielona pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegać umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem, że ten będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Dotyczy to nawet tych pożyczek, które zostały udzielone na podstawie ustawy obowiązującej przed nowelizacją.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *