Dostępne ulgi podatkowe

Już niebawem nowy rok i po raz kolejny przyjdzie nam złożyć zeznania podatkowe. Oczywiście, tak jak do tej pory, będzie można skorzystać z niektórych ulg. Jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać od 2017 roku? Odpowiedzi udzielamy w dalszej części artykułu.

Ulgi podatkowe obowiązujące w przyszłym roku

Ulga podatkowa to nic innego jak odliczenie, które skutkuje obniżeniem wysokości należnego podatku lub podstawy do jego obliczenia. W przyszłym roku podatnicy będą mogli skorzystać z kilku z nich. Oto one:

  • Ulga na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Będą mogli skorzystać z niej przedsiębiorcy, którzy przeznaczyli pieniądze na sfinansowanie badań i prac nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
  • Ulga prorodzinna, czyli możliwość odliczenia pewnej sumy pieniędzy na każde dziecko. Jej wysokość warunkowana jest wysokością dochodów i tym, czy dziecko wychowuje się samodzielnie czy też wspólnie z małżonkiem.
  • Ulga abolicyjna za pracę za granicą. Dostępna dla osób, które wykonywały działalność osobiście, prowadziły działalność gospodarczą, wykonywały pracę nakładczą bądź zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Skorzystać mogą z niej także podatnicy, którzy uzyskali dochody za granicą z praw autorskich i majątkowych.
  • Ulga od darowizny. Wspomniane ulgi podatkowe przysługują tym, którzy przekazali darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego np. wspomogli finansowo cele charytatywno-opiekuńcze lub otrzymali tytuł honorowego dawcy krwi.
  • Ulga za internet. Mogą z niej skorzystać jedynie osoby, które do tej pory dwukrotnie tego nie zrobiły. Jej maksymalna wysokość wynosi 760 zł. Obejmuje swym zakresem zarówno internet stacjonarny, jak i bezprzewodowy.
  • Ulga rehabilitacyjna. Przysługuje osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych, których roczne zarobki nie przekraczają 9120 zł. Oczywiście, by móc z niej skorzystać, należy posiadać orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności. W jej ramach można odliczyć także nadwyżkę wydatków poniesionych na zakup leków.

To najważniejsze ulgi podatkowe (tutaj znajdziesz więcej informacji o ulgach podatkowych) , z jakich można skorzystać w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że opracowany przez nas materiał okaże się dla was pomocny!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *