Dokumenty zgłoszeniowe – jakie błędy pojawiają się przy ich wypełnianiu

Dokumenty zgłoszeniowe a najczęstsze błędy pojawiające się przy ich wypełnianiu

Każdy przedsiębiorca, zwłaszcza zatrudniający pracowników, musi dostarczać do ZUS-u odpowiednią dokumentację. Jej przygotowaniem może zająć się samodzielnie lub skorzystać z pomocy księgowej. Drugie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze i pozwala uniknąć błędów, które niestety dość często pojawiają się w dokumentach zgłoszeniowych. Do jakich omyłek dochodzi najczęściej? Poniżej znajdziecie krótkie zestawienie.

Spis błędów pojawiających się w dokumentach zgłoszeniowych:

  1. Nie zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, które dość często wychodzi na jaw przy składaniu dokumentów rozliczeniowych. Należy pamiętać, że dokonanie formalności w tej kwestii jest obowiązkiem pracodawcy, a niezastosowanie się do narzuconych reguł może skutkować nieprzyjemnościami.
  2. Podanie błędnych danych pracownika lub płatnika składek w dokumentach zgłoszeniowych, co może uniemożliwić prawidłowe rozliczenie odprowadzonych składek.
  3. Wpisanie niewłaściwego kodu tytułu ubezpieczenia. Naprawienie tego błędu wymaga wyrejestrowania ubezpieczonego i dokonania jego ponownej rejestracji poprzez, tym razem, właściwe uzupełnienie formularza.
  4. Wprowadzenie złych danych adresowych, które są niezbędne do utrzymywania korespondencyjnego kontaktu z ubezpieczonym.
  5. Nie wyrejestrowywanie członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia. Polskie prawo pozwala korzystać członkom rodziny ubezpieczonego z jego ubezpieczenia zdrowotnego, jednak chęć skorzystania z tego przywileju wymaga złożenia odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych. Co więcej, w przypadku podjęcia zatrudnienia przez taką osobę i objęcia jej osobnym ubezpieczeniem zdrowotnym, powinno się dokonać jej wyrejestrowania z dotychczasowego ubezpieczenia. Niestety mnóstwo osób o tym zapomina, co owocuje komplikacjami w rozliczeniach ZUS.
  6. Brak uwzględniania w raportach rozliczeniowych ubezpieczonych osób nowo przyjętych pracowników. To, że nie trzeba za nich odprowadzać składek wcale nie oznacza, że powinni oni zostać pominięci w wykazie. Wręcz przeciwnie! Należy ich w nim umieścić i określić zerową podstawą wymiaru składek.
  7. Brak powiadomienia ZUS-u o zmianie danych personalnych pracownika lub jego adresu zamieszkania (często dotyczy kobiet, które zmieniły stan cywilny).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *