Czym są składki na National Insurance?

Obcokrajowcy, którzy chcą podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, muszą spełnić szereg określonych prawem wymagań. Jednym z nich jest zdobycie numeru ubezpieczenia społecznego, czyli odpowiednika polskich numerów NIP i PESEL. National Insurance Number, w skrócie NIN, składa się z dziewięciu znaków (liter i cyfr) i stanowi indywidualny numer konta ubezpieczonego. Czym wobec tego są składki na National Insurance?

Do czego potrzebny jest NIN w UK?

Jeśli po przyjeździe do Wielkiej Brytanii nie wiemy, dokąd skierować swoje kroki, jak rozpocząć poszukiwanie pracy oraz, jak otworzyć konto bankowe, powinniśmy skorzystać z pomocy polskiego biura rachunkowego. Polskie biuro księgowe UK zajmuje się świadczeniem usług z zakresu rachunkowości i podatków, ale oprócz tego oferuje szereg usług niestandardowych i w wielu sprawach życia codziennego służy pomocą polskim obywatelom.

Polski księgowy pomoże również złożyć wniosek o nadanie NIN. Dlaczego posiadane National Insurance Number jest takie ważne? NIN to brytyjski numer identyfikacji podatnika, służący do zarejestrowania w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym osoby zatrudnionej legalnie na terenie UK. NIN posiadają również osoby niepracujące, ale pozyskujące dochody z innych źródeł, np. z zasiłków lub z wynajmu. Bez NIN nie da się odprowadzać składek na ubezpieczenie, a to z automatu oznacza brak możliwości legalnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie – brak gromadzenia środków na przyszłą emeryturę.

Rozliczanie podatków UK a składki na National Insurance

Osoby zatrudnione na etacie, a także przedsiębiorcy prowadzący własne firmy, zobowiązani są zarówno do płacenia podatków, jak i składek ubezpieczeniowych. W imieniu pracowników robi to pracodawca, natomiast przedsiębiorcy wszelkie składki muszą opłacać samodzielnie (albo we współpracy z biurem rachunkowym). Oczywiście w niektórych sytuacjach, zwłaszcza gdy pozyskują niskie dochody, przedsiębiorcy są zwolnieni z płacenia składek ubezpieczeniowych i mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku, ale w takiej sytuacji nadal obowiązują ich rozliczenia podatkowe. Oznacza to, że muszą posiadać NIN. Księgowy UK, który wykonuje rozliczenia podatkowe kierowców w UK, z pewnością podpowie, jak taki numer pozyskać i dlaczego warto opłacać składki na National Insurance.

National Insurance – dlaczego warto opłacać składki?

Składki na ubezpieczenie opłacane przez osoby samozatrudnione, prowadzące spółkę LTD lub działalność w jeszcze innej formie, opłacają składki na National Insurance, ale nie w tej samej wysokości. Nazewnictwo również jest zróżnicowane. Wyróżniamy składki National Insurance Class 2 oraz National Insurance Class 4, które dotyczą samozatrudnionych. W przypadku spółki LTD mówimy m.in. o Class 1 National Insurance Thresholds i National Insurance Contribution.

Składki na ubezpieczenie opłacać nie tylko trzeba, ale i warto to robić. Dzięki temu obywatele Wielkiej Brytanii, jak i osoby posiadające status osoby osiedlonej, zyskują prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, do zasiłków macierzyńskich, zasiłków żałobnych, zasiłków dla bezrobotnych oraz gromadzą kapitał na przyszłą emeryturę.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *