Czym jest kapitał obrotowy i jak nim zarządzać?

Kapitał obrotowy

Prowadzisz własny biznes? Musisz koniecznie dowiedzieć się, czym jest kapitał obrotowy i jak nim sprawnie zarządzać! Wszystkie istotne informacje znajdziesz poniżej, zatem serdecznie zapraszamy do lektury.

Co to jest kapitał obrotowy?

Kapitał obrotowy to suma, jaką otrzymuje się po odjęciu kosztów wszystkich zobowiązań względem dostawców, pracowników, banków oraz systemu finansowania państwa (wszelkie podatki, składki, opłaty) a także bieżących aktywów firmy, które stanowią wartość brutto firmowego kapitału (majątek obrotowy). Pozwala utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa. Warto dodać, że w jego składzie mogą znaleźć się jedynie aktywa znajdujące się w posiadaniu firmy krócej niż 12 miesięcy. Okazuje się nad wyraz przydatny, gdy klienci zaczynają zalegać z płatnościami bądź popularność produktów wśród klientów zdecydowanie maleje. Stanowi swego rodzaju zabezpieczenie, które chroni przed koniecznością zaciągania kredytów. To tzw. margines wypłacalności na wypadek gorszej sytuacji finansowej.

Co zrobić, aby zwiększyć kapitał obrotowy?

Kapitał obrotowy można zwiększyć poprzez realizację następujących działań: zmniejszenie stanu majątku trwałego, a więc upłynnienie zbędnych środków, zlikwidowanie tych zużytych oraz ograniczenie inwestycji wiążących środki własne. Ponadto warto: przeznaczyć sporą część pieniędzy na rozwój, wyemitować akcje oraz zwiększyć zakres zobowiązań długoterminowych.

Jak zarządzać kapitałem obrotowym?

Sztukę zarządzania kapitałem obrotowym powinien opanować każdy przedsiębiorca. Aby osiągnąć współmierne efekty powinno się:

  • zachować taką ilość środków pieniężnych, by ich wystarczyło na terminowe pokrycie stałych zobowiązań;
  • zadbać o odpowiednią ilość zapasów, by zagwarantować płynną produkcję i czas potrzebny do wytworzenia nowych towarów, oczywiście należy przy tym obniżyć koszty magazynowania, transportu i zamówień do niezbędnego minimum;
  • monitorować należne płatności, a więc kontrolować spływ pieniędzy z faktur o wydłużonym terminie oraz namawiać klientów do nabywania większej ilości towarów;
  • korzystać wyłącznie z krótkoterminowych pożyczek, które generują mniejsze koszty ich obsługi.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł naświetlił Ci problem i pomógł zrozumieć, czym jest kapitał obrotowy, dlaczego powinieneś o niego zadbać i jakie korzyści on ze sobą niesie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *