Czym jest ewidencja środków trwałych?

Wartość finansową firmy określa się, biorąc pod uwagę wartość aktywów przedsiębiorstwa pomniejszoną o pasywa obce. Zliczone musi zostać zarówno to, czym w danym momencie firma dysponuje, jak wszelkie zobowiązania oraz ewentualne długi. Jeśli chodzi o majątek firmy, pod uwagę należy wziąć zarówno niesprzedane towary, środki zgromadzone na firmowych kontach, jak i działki czy budynki, którymi firma dysponuje. Oczywiście zliczamy również wyposażenie hal produkcyjnych, sklepów czy biur. To ostatnie nie powinno być szczególnie kłopotliwe, ponieważ firmy cały czas prowadzą ewidencję środków trwałych i raz w roku dokonują spisu z natury.

Prawidłowe udokumentowanie składników majątkowych firmy

Na osobach prowadzących własną firmę ciąży duża odpowiedzialność. Jeśli firma prowadzi działalność usługową, bierze odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, jeśli sprzedaje produkty, odpowiada za to, by były one kompletne. Oczywiście przedsiębiorca odpowiada również za sprawy finansowe firmy, za prawidłowe księgowanie transakcji kupna i sprzedaży, za zgodne z prawem zarządzanie sprawami pracowniczymi itd. Dobrze, jeśli w tym zakresie może liczyć na wsparcie biura rachunkowego. Samodzielne prowadzenie księgowości firmy jest możliwe, ale przedsiębiorcy z reguły czują się pewniej i bezpieczniej, gdy sprawami z dziedziny rachunkowości zajmują się specjaliści. Dobre biuro rachunkowe jest nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorców, którzy wolą skupić się na rozwijaniu firmy i obsłudze klientów, a nie chcą tracić czasu na rozliczenia podatkowe. Poza tym biuro księgowe zajmuje się nie tylko wspomnianymi rozliczeniami, ale np., dokumentowaniem składników majątkowych firmy.

Biuro księgowe – skrupulatne prowadzenie księgowości firmy

Podczas prowadzenia biznesu warto być skrupulatnym. Dokładność na pewno zaprocentuje w przyszłości, bo przedsiębiorca nie będzie się obawiał ani kontroli ze strony urzędu skarbowego, ani pozwów od klientów czy kontrahentów. Ale mozolne wypełnianie dokumentów nie jest dla każdego, dlatego, zamiast zmuszać się do czynności, które stanowią dla nas ogromny problem, lepiej skorzystać z pomocy księgowego. Osoby wykonujące zawód księgowego na ogół są bardzo cierpliwe, skrupulatne, poza tym mają wiedzę z dziedziny prawa gospodarczego i podatkowego, dlatego popełniają zdecydowanie mniej błędów w wyliczeniach aniżeli zabiegany przedsiębiorca. Bezbłędnie prowadzą też ewidencję środków trwałych.

Ewidencja środków trwałych – na czym to polega?

Ewidencja środków trwałych służy rejestrowaniu zakupionych środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych w celach prowadzenia działalności gospodarczej. W ewidencji muszą się znaleźć środki trwałe lub wartości nieposiadające formy materialnej, przekraczające kwotę dziesięciu tysięcy złotych. Ważne jest również, by okres użytkowania tychże środków wynosił więcej niż rok. Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych spoczywa na każdym przedsiębiorcy prowadzącym księgę przychodów i rozchodów, a także rozliczającym się na zasadzie ryczałtu. Koniecznie należy o tym pamiętać, bowiem prowadzenie ewidencji jest jednym z warunków skorzystania z możliwości zaliczenia amortyzacji jako kosztów uzyskania przychodu firmy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *