Biuro podatkowe

Biuro podatkowe radzi, jak założyć działalność jednoosobową

Działalność jednoosobowa to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia firmy w Polsce. Wiele osób decyduje się na pracę na własny rachunek, własnymi siłami, bez udziału osób trzecich. Oczywiście wiąże się to z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, ale pamiętajmy, że wiele spraw może przejąć biuro podatkowe.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Biuro podatkowe i rachunkowePrzyszły przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za Ewidencję tę odpowiedzialny jest Minister Gospodarki. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, pod który podlegamy bądź też drogą internetową. Wpis do CEDIG jest bezpłatny.

We wniosku musi znaleźć się szereg istotnych informacji. Należą do nich:

  • oznaczenie przedsiębiorcy,
  • numer ewidencji PESEL oraz NIP przedsiębiorcy,
  • miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeśli działalność prowadzona jest pod innym adresem, to także adres zakładu,
  • wskazanie, co będzie przedmiotem działalności gospodarczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności),
  • wybór formy opodatkowania tejże działalności,
  • informacja o dacie rozpoczęcia działalności,
  • numer telefonu przedsiębiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

Kiedy firma zostanie zgłoszona do CEDIG, przedsiębiorca musi udać się do oddziału ZUS odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. Zakładając firmę, staje się niejako własnym pracodawcą i odtąd sam za siebie będzie opłacał wszelkie wymagane składki. Musi zatem dokonać zgłoszenia jako przedsiębiorca ubezpieczony wymaganymi ubezpieczeniami rentownymi, emerytalnymi i zdrowotnymi. Do oddziału ZUS należy zgłosić się w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia, w którym dokonano rejestracji firmy.

Biuro podatkowe – pomoc w założeniu firmy

Biuro podatkowe (zobacz eFKa) zajmuje się różnymi sprawami, jednak pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firmy stanowi filar jego działalności. Pracownicy biura mogą pomóc w sporządzeniu wniosku do CEDIG oraz poinformować, jakie kolejne kroki powinien podjąć przedsiębiorca. Często konieczne jest wypełnienie druku VAT-R. Przedsiębiorca musi również prowadzić rachunek bankowy. Może to być jego konto prywatne, jednak część młodych przedsiębiorców decyduje się na założenie osobnego konta. Kolejnym krokiem jest wyrobienie firmowej pieczątki. Posiadanie pieczątki nie jest wymagana przepisami prawa, jednak w praktyce znacznie ułatwia podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych, jak i umów z kontrahentami.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *