Biuro podatkowe Bielsko-Biała

Jak otworzyć własne biuro podatkowe Bielsko-Biała?

Biur rachunkowych w Polsce ciągle przybywa, co oznacza, że zapotrzebowanie na nie cały czas rośnie. Coraz więcej osób decyduje się na porzucenie pracy na etacie i prowadzenie własnej Biuro podatkowedziałalności, ale jednocześnie nie ma głowy do spraw rachunkowo-księgowych. Korzysta wówczas z pomocy wykwalifikowanych księgowych. Biuro podatkowe Bielsko-Biała, poza prowadzeniem księgowości firm i instytucji, zajmuje się także obsługą klientów indywidualnych, np. osób, chcących złożyć roczne zeznanie podatkowe. Żeby móc założyć takie biuro, należy spełnić kilka warunków.

Studia z zakresu rachunkowości

To oczywiste, że w biurze rachunkowym pracy nie znajdzie osoba bez kierunkowego wykształcenia. Przydają się studia z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii czy bankowości. Po ich ukończeniu warto pomyśleć o otwarciu własnej działalności. Oczywiście należy pamiętać także o tym, że usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać wyłącznie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są karane za określony katalog przestępstw oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie warto wiedzieć, że biuro rachunkowe, które prowadzi jedynie księgi przychodów i rozchodów albo pomaga w wypełnianiu zeznań i deklaracji, nie musi posiadać ubezpieczenia OC.
Oczywiście studia to nie jedyne rozwiązanie, bowiem do wykonywania zawodu księgowego upoważniają również certyfikaty zdobyte na dedykowanych kursach. Ponadto w tej pracy liczy się umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i kojarzenia faktów, bowiem przepisy prawa podatkowego i gospodarczego bardzo często ulegają zmianie.

Biuro podatkowe Bielsko-Biała – zakres usług

Biuro podatkowe Bielsko-BiałaBiuro rachunkowe może świadczyć różnorodne usługi, w skład w których wchodzą okresowe określanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów czy prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Biuro podatkowe Bielsko-Biała
(zobacz efka-bielsko.pl) zajmuje się również gromadzeniem i przechowywaniem dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości, prowadzeniem sprawozdań finansowych oraz oceną aktywów i pasywów, a także ustalaniem wyniku finansowego firmy.

Jak otworzyć biuro księgowe?

Biuro podatkowe można otworzyć na kilka sposobów – dopuszczalne jest funkcjonowanie biura w praktycznie każdej formie, wyłączając spółkę partnerską. Najczęściej jednak osoby, które decydują się założyć biuro rachunkowe, decydują się na rejestrację firmy w KRS i założenie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. ma osobowość prawną, a to w konsekwencji wiąże się z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *